LUSH น้ำยาบ้วนปากอัดเม็ด ปากหอมน่าจูบ!!!

เคล็ดลับปากหอมตลอดเวลา ต้องนี่เลย Lush เป็นน้ำยาบ้วนปากแบบเม็ด เพียงเคี้ยว 1 เม็ดในปากแล้วบ้วนน้ำเล็กน้อย ฉันรู้สึกว่ามันสดชื่นมาก กลิ่นคือที่สุดของที่สุด มันมีกลิ่นเหมือนขนม ต้องหิ้วไปร้านชาบูหมูกระทะ มันดีมาก ไม่ต้องกลับไปแปรงฟันที่บ้าน พิกัด

LUSH น้ำยาบ้วนปากอัดเม็ด